Je hoort nu:
Vader Abraham
Musica

Waarom gebruik je een kind als een wapen